پنجره UPVC فرانسوی (French)

پنجره UPVC فرانسوی (French)

پنجره UPVC فرانسوی (French)

پنجره upvc فرانسوی (French): در پنجره UPVC فرانسوی دو بازشو وجود دارد و در هنگام باز شدن هر دو لنگه، هیچ گونه ستون و مولینی دیده نمی‌شود. دستگیره، روی بازشو بزرگتر مونتاژ می‌شود و لنگه دیگر بر حسب نیاز با دستگیره مخفی قابل باز و بسته شدن است.

nowintech
nowintech

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید