پنجره UPVC کشویی (Slide)

پنجره UPVC کشویی (Slide)

پنجره UPVC کشویی (Slide)

نجره upvc کشویی (Slide): در پنجره‌ upvc کشویی، دو سطح از پروفیل روی هم می‌غلتند که برای آب بندی باید از EPDM (گسگت) که باعث استحکام نیز می‌شود، استفاده کرد، اما به این علت که هنگام باز و بسته کردن، حرکت پنجره به علت اصطکاک بالای این نوع گسگت ها (EPDM) سخت می‌شود، از نوار درزگیر مویی که آب بند نیست، استفاده می‌شود، بنابراین پنجره‌های کشویی به هیچ عنوان عایق و آب‌بند کامل نمی‌باشند. با توجه به ایرادهای گفته شده، این نوع پنجره اصولا توصیه نمی‌شود مگر این که کارفرما به آن اصرار داشته باشد.

nowintech
nowintech
nowintech

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید