پنجره UPVC کلنگی (Tilt)

پنجره UPVC کلنگی (Tilt)

پنجره UPVC کلنگی (Tilt)

پنجره upvc کلنگی (Tilt): پنجره upvc کلنگی یا بازشو سرویسی به دو صورت قابل مونتاژ می باشد:

1- به صورت Fingerpull: پنجره در یک نقطه قفل می شود و فاقد کیپ آب بندی و اسپاتیولت است، ولی شامل بازویی و انگشتی است. به هیچ عنوان این نوع پنجره، آب بند کامل نخواهد بود.

۲- پنجره سرویسی با یراق تک حالته و دستگیره پنجره

پنجره Tilt پنجره هایی هستند که مناسب برای سرویس بهداشتی یا حمام می باشد البته بعضی مواقع در پارکینگ ها هم استفاده می شود.

انواع پنجره upvc کلنگی:
تک حالته : قابلیت باز و بسته شدن پنجره فقط در یک جهت وجود دارد.
دو حالته : قابلیت باز و بسته شدن پنجره در دو جهت وجود دارد.
کشویی : قابلیت باز و بسته شدن پنجره هم به صورت کلنگی وجود دارد و هم به صورت کشویی.

موارد استفاده از پنجره upvc کلنگی:
– سرویس بهداشتی
– حمام
– آشپزخانه
– راه پله ها

nowintech
nowintech

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید